car preloader

Search Result

0 Items Found

empty

No result found

Sorry, nothing matched your search terms

Privacy Policy / Polityka Prywatności

Last update on August 17, 2023

**Polityka Prywatności CSS RENTAL**

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych przez CSS RENTAL, działającego pod nazwą MIM Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, z siedzibą przy ul. Kotliska 39, 59-600 Lwówek Śląski. W dokumencie zostały zawarte informacje na temat rodzaju usług świadczonych drogą elektroniczną, warunków korzystania z Portalu, zakazu dostarczania treści bezprawnych, procedury zawierania i rozwiązywania umów oraz trybu postępowania reklamacyjnego.

  1. **Dane Osobowe:**

CSS RENTAL zbiera i przetwarza dane osobowe użytkowników w celu świadczenia usług związanych z wypożyczaniem samochodów. Dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz inne niezbędne informacje, mogą być wykorzystywane w celu realizacji umowy, zapewnienia obsługi klienta oraz przestrzegania przepisów prawnych.

  1. **Rodzaje i Zakres Usług:**

CSS RENTAL świadczy usługi wypożyczania samochodów za pośrednictwem Portalu. Dane osobowe użytkowników mogą być wykorzystywane w celu przetwarzania rezerwacji, wystawiania umów oraz umożliwienia korzystania z pojazdów.

  1. **Warunki Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną:**

Użytkownik Portalu zobowiązany jest do przestrzegania warunków korzystania oraz przekazywania prawidłowych i aktualnych danych osobowych. Portal może wykorzystywać pliki cookies w celu poprawy jakości usług oraz dostosowania ich do preferencji użytkowników.

  1. **Zakaz Dostarczania Treści Bezprawnych:**

Użytkownicy są zobowiązani do nieudostępniania treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawa autorskie, prawa własności intelektualnej oraz innych przepisów prawnych. CSS RENTAL zastrzega sobie prawo do monitorowania treści przekazywanych przez użytkowników.

  1. **Warunki Zawierania i Rozwiązywania Umów:**

Umowy o wypożyczenie samochodów zawierane są na podstawie indywidualnych warunków dostępnych na Portalu. Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się z warunkami i akceptacji ich przed dokonaniem rezerwacji. Umowy mogą być rozwiązywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz warunkami umowy.

  1. **Tryb Postępowania Reklamacyjnego:**

Użytkownicy mają prawo zgłaszać reklamacje dotyczące świadczonych usług. Reklamacje mogą być składane pisemnie, drogą elektroniczną lub za pomocą formularza dostępnego na Portalu. CSS RENTAL zobowiązuje się do rozpatrywania reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami.

  1. **Dane Kontaktowe:**

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z Polityką Prywatności lub danymi osobowymi, prosimy o kontakt pod adresem: [biuro@cssrental.pl] lub numerem telefonu [+48 884 819 936].

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie od 17.08.2023 r. i podlega aktualizacjom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz zmianami w działalności CSS RENTAL. O wszelkich istotnych zmianach użytkownicy zostaną poinformowani poprzez odpowiednie powiadomienia na Portalu lub innymi środkami komunikacji.